Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

livhanna
23:50
5117 1566 390
Reposted fromdomix domix viaidzsobie idzsobie
livhanna
23:44
3642 abfd 390
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viaidzsobie idzsobie
23:43
6588 d8a8 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaidzsobie idzsobie
livhanna
23:42
niestabilność emocjonalna polega na tym, że jednego dnia chcę się rzucić pod tramwaj, drugiego pod autobus, a trzeciego jestem pijany i chętnie bym się na coś zrzucił.
http://fb.com/uciekaj
Reposted fromidzsobie idzsobie
livhanna
23:27
5972 30c3
Reposted fromgracey gracey viaidzsobie idzsobie
livhanna
23:19
Trzeba być cierpliwym, a wszystko się zmieni na lepsze.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viamalaczarnaaa malaczarnaaa
23:12
7330 90a8 390
Reposted fromamatore amatore viaidzsobie idzsobie
livhanna
23:11
3872 b455 390
Reposted from154154 154154 viaidzsobie idzsobie
livhanna
23:10
Ukłon w stronę ludzi, dzięki którym świat da się lubić.
— niecałkiemludzka!
livhanna
23:10
Jak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromumorusana umorusana viamalaczarnaaa malaczarnaaa
23:10
3994 ef45 390
Reposted fromvesania vesania viamalaczarnaaa malaczarnaaa
livhanna
23:09
6175 8abf 390Wyobrażam sobie nasze wspólne kiedyś. 
Nasze wspólne zawsze. 
Reposted fromzenibyja zenibyja viamalaczarnaaa malaczarnaaa
livhanna
23:08
7841 681f 390
Mam myśli brudne ,jak wielu ludzi ręce . 
Reposted fromzenibyja zenibyja viamalaczarnaaa malaczarnaaa
livhanna
23:08
Normalna sprawa, naucz się udawać, że się nie przejmujesz
— Piotr Bukartyk, "Czego tylko chcesz" (pouler.soup.io)
livhanna
23:08
Wystarczy jedna osoba i jeden moment, by zmienić nasze życie na zawsze. Pozwoli Ci spojrzeć z dystansu, zmieni Twoje myślenie. Zmusi do ponownego przemyślenia wszystkiego, co wiedzieliśmy, zmusi do zadania sobie najtrudniejszych pytań. Czy wiesz, kim jesteś? Czy rozumiesz, co Ci się przydarzyło? Czy chcesz żyć w ten sposób?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaczarnaaa malaczarnaaa
livhanna
23:07
Wiesz, smutno mi się zrobiło. Słyszę Twój głos, słyszę Twój śmiech, a jestem na tyle daleko że nawet nie mogę Cię dotknąć. Kilka dni bez Ciebie to wieczność. 
— Mój T.
Reposted fromfrisson frisson viamalaczarnaaa malaczarnaaa

November 13 2017

livhanna
21:30
Gdybym coś czuł, to chyba bym się wzruszył.
— Dexter :D
Reposted fromladydreamer ladydreamer vianimfomanka nimfomanka
livhanna
21:28
0412 47ca 390
Reposted fromallnight allnight vianimfomanka nimfomanka
livhanna
21:27
Odkładaj na jutro tylko rzeczy, które chcesz, by pozostały niezrobione w momencie Twojej śmierci.
— Pablo Picasso
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
21:24
6403 ade6 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viahersmile hersmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl