Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

livhanna
11:18
odkąd pamiętam  chcę Cię zapomnieć
— serce ma swoją pamięć
Reposted fromeazyi eazyi viayouaresonaive youaresonaive
11:18
5509 e2ff 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viayouaresonaive youaresonaive

June 03 2018

livhanna
08:31
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
livhanna
08:28
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viayouaresonaive youaresonaive
08:28
1505 b70f 390
Reposted fromkattrina kattrina viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
08:28

May 20 2018

livhanna
22:40
Załóż sukienkę, tę podle czerwoną, niech będzie na byka moich oczu płachtą
— Pablopavo i Ludziki - Koty
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaglupotaboli glupotaboli
livhanna
22:39
Ty jesteś "niekażdy". Zawsze byłeś "niekażdy". I dlatego zawsze bałam się o Ciebie.
— J.L.W
livhanna
22:39
Jestem zbyt szczęśliwa, żeby być mądra.
Reposted fromglupotaboli glupotaboli
livhanna
22:39
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
livhanna
22:36
6343 63c0 390
Reposted fromApch Apch viaglupotaboli glupotaboli
livhanna
22:36
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaglupotaboli glupotaboli
livhanna
22:36
3256 7b36 390
Reposted fromxempx xempx viaglupotaboli glupotaboli
livhanna
22:35
8573 9e67 390
Bimber
Reposted fromdobry dobry viaglupotaboli glupotaboli
livhanna
22:34
0590 30dd 390
livhanna
22:32
7539 8bdf 390
Reposted fromregcord regcord viaoll oll
livhanna
22:31
4293 c12a 390
Reposted frompwg pwg viaoll oll
livhanna
22:28
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
livhanna
22:27

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viaoll oll
livhanna
22:23
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl