Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

livhanna
07:13
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viagwiazdeczka gwiazdeczka
livhanna
07:13
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

April 17 2018

livhanna
11:45
2983 201d 390
A wczoraj był tak zwany dzień mężczyzny. Miejcie zawsze dobry gust, panowie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
11:45
1323 8a1f 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
09:15
4860 1b39 390
Reposted fromwyczes wyczes viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
livhanna
09:14
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
livhanna
09:14
5184 7771 390
Reposted fromdobby dobby viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
livhanna
09:13
9429 74d8 390
Reposted fromzenibyja zenibyja
livhanna
09:10
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
livhanna
09:09
0687 d73b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viazabka zabka
livhanna
09:09
Miałaś być obłędna, a nie obłąkana.
— fb
Reposted fromuciekam uciekam viaSalute Salute
livhanna
09:08
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialadylena ladylena
livhanna
09:08
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
09:07
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
— Plagiat 199
Reposted fromnivea nivea vialadylena ladylena
livhanna
09:06
0065 b774 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vialadylena ladylena
livhanna
09:06
9552 1ef7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
09:05
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
livhanna
09:05
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
livhanna
09:05
Taka moja klątwa, kocham Cię po wieczność.
— Dagan Gari`n Cel do Kanade
Reposted fromazazel azazel viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
livhanna
09:04
4730 6d64 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viainimaginable inimaginable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl