Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2018

livhanna
16:32
0500 c31d 390
Reposted fromoll oll viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
livhanna
16:32
6233 67f1 390
livhanna
16:31
6837 3d63 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaultrafioletowa ultrafioletowa

December 20 2018

livhanna
12:31
8581 85a4 390
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
12:30
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
12:30
- Poza tym to nie zdrada. - A co? - To przerwa w wierności.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
12:30
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
12:30
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
livhanna
12:29
0413 ec54 390
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
livhanna
12:29
9076 e7c4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
livhanna
12:28
- Dlaczego znowu pijesz? - Bo wątrobę mam silniejszą od serca.
Reposted fromwaflova waflova viaultrafioletowa ultrafioletowa
12:28
8876 e524 390
Reposted fromheroine0 heroine0 viaultrafioletowa ultrafioletowa
livhanna
12:28
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacountingme countingme
livhanna
12:27
6708 e53d 390
Reposted fromLuna- Luna- viaSalute Salute
livhanna
12:27
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
livhanna
12:26

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
livhanna
12:26
livhanna
12:24
2150 414b 390
livhanna
12:24
6233 67f1 390

September 21 2018

livhanna
11:18
odkąd pamiętam  chcę Cię zapomnieć
— serce ma swoją pamięć
Reposted fromeazyi eazyi viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl