Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

livhanna
17:24
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.

May 19 2017

livhanna
06:53
livhanna
06:53
5361 06f7 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viayouaresonaive youaresonaive
livhanna
06:53

May 15 2017

livhanna
22:00

"Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał."


Reposted bypareidolieAinsworthCassnlovetteternaljourneymariquitadulcefreedomlovercasanovared

May 08 2017

livhanna
00:27
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
livhanna
00:26
I'll take it one day at a time
Soon you will be mine oh but I want you now (I want you now)
livhanna
00:12
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viapromieniecienia promieniecienia

May 07 2017

livhanna
17:42
O pieprzeniu - nie kochaniu, o słowach - nie czynach, o wielkich, a jednak małych ludziach. 

May 01 2017

livhanna
12:34
4061 7f69 390
Reposted fromgosand gosand viaoll oll
livhanna
12:34
4973 b0d4 390
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viaSalute Salute
livhanna
12:33
Reposted fromchich chich viaoll oll

April 29 2017

livhanna
07:40
1058 d00d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11

April 27 2017

livhanna
07:31
Jeśli masz zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić w swoje ograniczenia.
— Don Ward
Reposted fromxxangelxx xxangelxx vialittlemouse littlemouse
livhanna
07:28
9249 1f9f 390
Reposted fromoll oll vialepszeodpowietrza lepszeodpowietrza
livhanna
07:27
Jeśli czegoś chcesz , mów o tym głośno. Może się okazać , że ta druga osoba chce tego samego.
livhanna
07:21
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
livhanna
07:21
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viaxannabelle xannabelle
livhanna
07:19
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
livhanna
07:19
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl