Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2019

livhanna
08:24

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
livhanna
08:24
9905 8d19 390
Reposted fromcontigo contigo viapeasorela peasorela

July 28 2019

livhanna
23:26
6211 b1db 390
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
23:25
I wish I had the ‘wow’ effect on someone.
— (via ummxn0)
livhanna
23:25
1197 8eee 390
Reposted fromnyaako nyaako viaultrafioletowa ultrafioletowa
livhanna
23:24
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viaoll oll
livhanna
23:24
6274 2669 390
Reposted fromkrzywda krzywda viaoll oll

July 24 2019

livhanna
12:23
1812 c721 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoll oll
livhanna
12:21
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vialiteratka literatka
livhanna
12:21
Może niektórych kobiet nie da się poskromić.
Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi...
— Carrie Bradshaw
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialiteratka literatka
livhanna
12:21
2731 10e7 390
livhanna
12:20
9602 a10e 390
Reposted fromSuzi Suzi viaultrafioletowa ultrafioletowa
livhanna
12:20
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viaultrafioletowa ultrafioletowa
livhanna
12:20
4813 9b93 390
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaultrafioletowa ultrafioletowa
livhanna
12:18
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
livhanna
12:17
8618 02d4 390
Reposted fromniente niente viaoll oll
livhanna
12:17
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viaxannabelle xannabelle
livhanna
12:16
Poznałem szczęście, wiem, czym ono jest, umiem o nim mówić w sposób kompetentny, znam również jego koniec i wiem, co następuje później.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapeasorela peasorela
livhanna
12:06
2619 cf75 390
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viaoll oll
livhanna
12:06
2947 94e7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl